W czerwcu, funkcjonariusze Zakładu Karnego w Kłodzku przybliżyli młodzieży szkolnej zasady funkcjonowania współczesnego więzienia, pokazali w jaki sposób prowadzona jest praca resocjalizacyjna oraz terapeutyczna. Spotkania te zawierały w sobie również profilaktykę zachowań przestępczych oraz ich konsekwencji

W dniach 14 oraz 22 czerwca br., na terenie Zakładu Karnego w Kłodzku gościliśmy blisko 30-tu uczniów klas  Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich a także mniej liczną  grupę młodzieży z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP Ząbkowice Śląskie.

Dla gimnazjalistów, wizyta w zakładzie karnym jest przede wszystkim lekcją wychowawczą, która ma na celu, poprzez wywarcie wrażenia z tego dosyć nietypowego miejsca, ostrzec przed nieuchronnymi konsekwencjami zachowań niezgodnych z obowiązującymi normami prawnymi. Z kolei dla uczniów szkół średnich, zwiedzanie więzienia daje możliwość zapoznania się z codzienną pracą funkcjonariusza publicznego, wyzwaniami występującymi w tego typu zawodach, jak również warunkami zatrudnienia czy przejścia na zaopatrzenie emerytalne.

W pierwszej części spotkania uczniom przedstawiono strukturę organizacyjną Służby Więziennej/jednostek penitencjarnych, a także podział kompetencji i zadań w tej formacji. Kolejna część prelekcji poświęcona została prowadzonym oddziaływaniom penitencjarnym.

Uczniowie mogli usłyszeć i co bardzo ważne zobaczyć, w jaki sposób w zakładzie karnym prowadzona jest praca resocjalizacyjna oraz terapeutyczna. Bezpośredni kontakt z osobami pozbawionymi wolności pozwolił im dowiedzieć się także, jak realnie wyglądają konsekwencje zażywania narkotyków, a wśród nich bardzo modnych dzisiaj dopalaczy. Element ten wywarł duże wrażenie na odwiedzających.

W trakcie wizyty uczniom przedstawiono również ofertę nauczania Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, a także ścieżkę kariery zawodowej w Służbie Więziennej. Możliwość kontynuowania nauki „w mundurze” wzbudza duże zainteresowanie i z tego też względu, w ramach kampanii informacyjnej i promocyjnej cyklicznie realizujemy tego rodzaju spotkania.

Aby uatrakcyjnić jakość prezentowanych treści, wzbogacamy je prezentacją multimedialną oraz filmami promocyjnymi.

 

tekst: zespół prasowy

zdjęcia: mł. chor. Agnieszka Fisel

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej