8 lutego, zgodnie z uchwaloną w lipcu 2022 roku nowelizacją ustawy o Służbie Więziennej, obchodzimy Dzień Tradycji Służby Więziennej. Z okazji tej warto przypomnieć ważne wydarzenia i postaci z historii Polski, mające wpływ na obecny kształt polskiego więziennictwa.

Dokładnie 105 lat temu,  w dniu 8 lutego 1919 roku, Naczelnik Państwa Marszałek Józef Piłsudski ustalił zasady funkcjonowania polskiego więziennictwa jak również podpisał dekrety o zorganizowaniu „Okręgowych Dyrekcji Więziennych” oraz „Tymczasowych Przepisów Więziennych”.

Dzisiaj, dzięki naszym staraniom i wsparciu Ministerstwa Sprawiedliwości stajemy się coraz nowocześnieją formacją, przed którą stawiane są nowe wyzwania, związane chociażby z reformą Służby Więziennej.

Nie możemy jednak  zapominać o przeszłości  i wspaniałej historii oraz tradycji przedwojennej Straży Więziennej, dlatego tak istotne jest, aby Święto to miało wyjątkowy charakter i podkreślało rolę Służby Więziennej w systemie bezpieczeństwa państwa i jego obywateli.

 

Tekst i zdjęcia: zespół prasowy

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej