W styczniu br. Zakład Karny w Kłodzku włączył się w kolejną akcję pomocową na rzecz potrzebujących, tym razem „wspieramy z Jedynką”

Na początku 2021 roku Zakład Karny w Kłodzku rozpoczął współpracę ze Szkołą Podstawową Nr 1 im. Adama Mickiewicza. Placówka ta, pod przewodnictwem pani Magdy Ptaszyńskiej jest inicjatorem akcji ,,Wspieraj razem z jedynką”, pod hasłem tym kryje się szereg działań  pomocowych/charytatywnych na rzecz osób potrzebujących.

Mając to na uwadze, w dniu 25 stycznia 2023 roku,  na rzecz w/w instytucji przekazaliśmy wykonane przez osadzonych podczas terapii zajęciowej przedmioty. Zostaną one zlicytowane a środki pozyskane z ich sprzedaży w całości przeznaczone zostaną na pomoc celową.

Warto przypomnieć, że Arteterapia, czyli metoda twórczej resocjalizacji, w ramach której więźniowie wykonują różnego rodzaju wyroby, na stałe „zagościła” w kanonie programów resocjalizacyjnych realizowanych na terenie kłodzkiej jednostki penitencjarnej. Jej podstawowym celem jest ujawnienie zahamowań blokujących poznanie, uczenie się, rozwój zdolności, a także kształtowanie osobowości. Założeniem Arteterapii jest odkrycie nowych możliwości i osiągnięcie zmian w zachowaniu.

Istotnym aspektem wykorzystywania tej  metody w warunkach izolacyjnych jest czynienie dobra na rzecz innych ludzi,   albowiem stwarza ona osadzonym możliwość spojrzenia na świat z innej perspektywy, zadośćuczynienia za wyrządzone krzywdy.

Mamy nadzieję, że niesiona w ten sposób przez Służbę Więzienną pomoc, współpraca ze sztabem charytatywnym Pani Magdy przyniesie owoce w postaci uśmiechu, powrotu do zdrowia oraz poprawy jakości życia innych ludzi.

 

tekst i zdjęcia: mjr Radosław Majewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej