Z dniem 24 października 2022 r. Dyrektor Generalny SW gen. Jacek Kitliński na wniosek Dyrektora Okręgowego SW w Olsztynie ppłk Wojciecha Szczudło, powołał por. Piotra Korostyńskiego na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Kamińsku.

Uroczystego wręczenia aktu powołania dokonał ppłk Jarosław Stawski, z-ca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie.

Tekst i zdjęcia:

mjr Piotr Ilczyszyn

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej