12 kwietnia funkcjonariusze Zakładu Karnego w Kamińsku wzięli udział w Targach Pracy pn.: "Zorientowani na pracę" organizowanych przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Elblągu oraz Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu.

Wstąp w nasze szeregi

 

Spotkanie miało na celu przedstawienie możliwości zatrudnienia w formacji mundurowej, jaką jest Służba Więzienna. Na przykładzie Zakładu Karnego w Kamińsku przedstawiono, jak może wyglądać przyszłe miejsce pracy dla młodych ludzi. Osobom rozważającym podjęciem pracy w Służbiw Więziennej, przedstawiono specyfikę naszej służby, możliwości awansu, rozwoju, czy też benefity funkcjonariuszy.   

Zakład Karny w Kamińsku przygotował stoisko, gdzie uczniowie Zespołu Szkół Inżynierii w Elblągu mogli zdobyć wszelkie informacje na temat kryteriów przyjęcia do Służby Więziennej i zakres pracy funkcjonariusza SW oraz rekrutacji do Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży, która zadawała wiele pytań naszym funkcjonariuszom, co może świadczyć o ich zainteresowaniu naszą formacja.

 

Podejmij wyzwanie! 

 

Służba Więzienna prowadzi szeroką rekrutację funkcjonariuszy i pracowników na różne stanowiska, między innymi w działach ochrony, penitencjarnym, informatyki i łączności, organizacyjno prawnym, czy też służbie zdrowia, a także administracji. Targi to okazja, by dowiedzieć się więcej o naszej formacji, wolnych wakatach, charakterze pracy i warunkach zatrudnienia.

 

 

Tekst por. Andrzej Sroczak

Zdjęcia mjr Marcin Tokarski

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej