W dniu 26 sierpienia 2019 r. Zakład Karny w Kamińsku w ramach współpracy przekazał nieodpłatnie 3 zbędne drukarki laserowe Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kandydach i jedną drukarkę Przedszkolu Gminnemu Nr 1 w Bartoszycach. Aktualnie sprzęt posłuży jako pomoc dydaktyczna.

Tekst: st.sierż Mariusz Kula

Zdjęcia: ppor. Grzegorz Sroczak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej