W dniu 14.10.2022r odbyła się wizyta przedstawicieli ministerstwa sprawiedliwości, OISW w Olsztynie oraz kierownika POMET we Wronkach.

Wizyta miała na celu skontrolowanie zaawansowania prac przy realizacji zadania „ Budowa pawilonu zakwaterowania osadzonych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zakładu Karnegow Kamińsku”. Nowego pawilonu mieszkalnego, którego nominalna pojemność ma wynieść 196 miejsc. Ma to być budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych zaprojektowany  w technologii tradycyjnej. W budynku zaprojektowano cele mieszkalne 3-osobowe. Powierzchnia w celi mieszkalnej jaka będzie przypadać na 1 osadzonego to 4m2. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Inwestycja w całości finansowana jest przez Norweski Mechanizm Finansowania (NMF), a szacunkowy koszt inwestycji to około 28 milionów złotych.

W trakcie wizyty szczegółowo omówiono zakres już rozpoczętych prac przygotowawczych związanych z budową nowego pawilonu. Omówiono również elementy dotyczące zatrudnienia skazanych przy realizacji tej inwestycji. Po zakończonych rozmowach goście udali się na teren jednostki gdzie mieli możliwość obejrzenia placu budowy, a także zapoznania się z terenem naszej jednostki w tym obejrzenia budynku hali produkcyjnej działającej w naszym zakładzie karnym.

Tekst i djęcia: por. Andrzej Sroczak

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej