6 listopada Zakład Karny w Kamińsku wizytował Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński. W wizycie uczestniczył również zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk Grzegorz Fedorowicz, Dyrektor Biura Penitencjarnego CZSW płk Andrzej Leńczuk, Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia CZSW ppłk Grzegorz Bajda oraz Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie płk Elżbieta Jankowska.            Wizytujący mieli możliwość zapoznania się nie tylko z funkcjonowaniem jednostki, w tym jej struktur, odwiedzili niedawno oddaną do użytku halę produkcyjno-magazynową rozpoczynającą działalność na terenie zakładu oraz zapoznali się ze specyfiką produkcji. Generał Jacek Kitliński wizytował również pawilon mieszkalny, budynek sal widzeń, punkt dowodzenia, a także został zapoznany ze stanem aktualnych prac remontowo – budowlanych na terenie jednostki.

Tekst: mjr Piotr Ilczyszyn
Zdjęcia: ppor. Adam Lipski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej