28.05.2019 roku w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Romualda Traugutta w Bartoszycach odbyły się Targi Edukacji i Pracy pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Bartoszyckiego. Była to już kolejna edycja przedsięwzięcia realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach, służąca przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, przeciwdziałaniu bezrobociu oraz przygotowaniu młodych ludzi do aktywnego korzystania z oferty rynku pracy. Wsród kilkudziesięciu tegorocznych wystawców nie zabrakło Zakładu Karnego w Kamińsku, który przybliżył zainteresowanym uczestnikom kryteria przyjęć do Służby Więziennej, specyfikę pracy oraz etapy postępowania kwalifikacyjnego i rekrutacji.

Tekst: mł.chor. Paweł Kuźniecow

Zdjęcia: mjr Piotr Ilczyszyn

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej