6 lutego br. szeregi naszej jednostki penitencjarnej zasiliło kolejnych pięciu funkcjonariuszy, którzy dołączą do działu ochrony oraz działu kadr.

Funkcjonariusz publiczny

Swoją służbę rozpoczęli od złożenia uroczystego ślubowania. Zobowiązali się do rzetelnego wykonywania powierzonych zadań funkcjonariusza Służby Więziennej i poleceń przełożonych, przestrzegając Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkich przepisów prawa, jak również tajemnic związanych ze służbą, a także zasad etyki zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania godności ludzkiej oraz z dbałością o dobre imię służby.

Treść roty ślubowania odebrał ppłk Tomasz Husak Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Kamińsku, który w słowach skierowanych do nowo przyjętych funkcjonariuszy pogratulował trafności wyboru ścieżki zawodowej oraz wskazał na powagę munduru i zaznaczył, że od dziś słowa Bóg, Honor i Ojczyzna przyświecać im będą w wykonywaniu obowiązków służbowych.

Ku chwale Ojczyzny

Przyjęci do służby funkcjonariusze odbędą szkolenie wstępne, podczas którego zostaną przygotowani do pełnienia służby. Pod opieką wykwalifikowanej i doświadczonej kadry dydaktycznej wzbogacą swoją wiedzę m.in. podstaw przepisów wykonywania kary pozbawienia wolności, obsługi broni palnej oraz sposobów i zasad użycia środków przymusu bezpośredniego. Nauczą się również wszelkich procedur wynikających z obowiązujących przepisów. Dopiero wtedy, z odpowiednią wiedzą i po adaptacji zawodowej, na stałe wypełniać będą przydzielone obowiązki służbowe. Pierwsze dwa lata będą dla nich służbą przygotowawczą, podczas której będą musieli wykazać przydatność do pełnienia obowiązków służbowych w naszej formacji mundurowej. Czeka ich okres szkoleń i egzaminów.

Serdecznie gratulujemy oraz życzymy, aby złożona przysięga podczas ślubowania przez funkcjonariuszy, wzmacniała ich postawę w codziennej służbie!

 

Tekst i zdjęcia: sierż. Marcin Ferdycz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej