7 lutego 2023 roku funkcjonariusze naszej jednostki uczestniczyli w spotkaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lidzbarku Warmińskim.

Zawód - Funkcjonariusz Służby Więziennej

Kolejne już spotkanie, dotyczące aktywizacji zawodowej w którym nasi funkcjonariusze przedstawili osobom pozostającym bez zatrudnienia szeroka ofertę pracy w Zakładzie Karnym w Kamińsku. Uczestnikom spotkania przedstawiono specyfikę służby w formacji, jaką jest Służba Więzienna. Omówiono proces rekrutacji oraz korzyści płynące z podjęcia zatrudnienia w Służbie Więziennej takie, jak atrakcyjne wynagrodzenie już od pierwszego dnia służby, stabilizację finansową oraz możliwość rozwoju zawodowego.

...a to tylko jedne z wielu korzyści płynących z zatrudnienia w Służbie Więziennej. Obecne spotkanie, jak i  poprzednie cieszyło się dużym zainteresowaniem, a osoby w nim uczestniczące wyraziły zadowolenie z możliwości udziału w nim. Mamy nadzieje, że część uczestników spotkania zdecyduje się na podjęcie pracy w naszej formacji.

 Wszystkich jeszcze niezdecydowanych, szukających zatrudnienia zapraszamy do wstąpienia w nasze szeregi. Dziękujemy również kierownictwu i pracownikom PUP w Lidzbarku Warmińskim za profesjonalne zorganizowanie spotkania, oraz liczymy na kolejne zaproszenia w ramach aktywizacji zawodowej i promocji zatrudnienia w Służbie Więziennej.   

 

 

Teskt: por. Andrzej Sroczak
Zdjęcia: chor. Marcin Strzeszewski, Archiwum PUP Lidzbark Warmiński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej