W dniu 21.10.2022 roku na terenie ZK Kamińsk miało miejsce spotkanie ze studentami Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu.

Opowiadaliśmy o naszej pracy.

Studentów wraz z Dziekanem Wydziału Nauk Społecznych, Panem Piotrem Kulikowskim na terenie jednostki przywitał z-ca Dyrektora ZK Kamińsk kpt. Janusz Siemaszko

Spotkanie miało na celu przybliżenie studentom specyfiki i realiów pracy w Służbie Więziennej oraz promocje naszej formacji, a w szczególności naszej jednostki, jako być może przyszłego miejsca ich pracy. W ramach spotkania studenci mieli możliwość zapoznania się ze strukturą Służby Więziennej oraz jednostki w Kamińsku. Po wygłoszonej prelekcji, studenci chętnie zadawali pytania dotyczące szeroko pojętej resocjalizacji oraz sposobu rekrutacji do Służby Więziennej. Odbyli także wycieczkę po terenie zakładu karnego, gdzie mogli na własne oczy zobaczyć świat za murem. Po zakończonej wizycie nasi goście wyrazili duże zadowolenie związane z możliwości uczestnictwa w zorganizowanym spotkaniu. Mamy nadzieje, ze to nie ostatnia wizyta studentów tej uczelni oraz innych w naszej jednostce. Dziękujemy studentom oraz Panu Dziekanowi Piotrowi Kulikowskiemu za poświęcony nam czas. Jako Służba Więzienna jesteśmy otwarci na takie spotkania oraz każdą inną formę promowania naszej formacji, w tym naszej jednostki w społeczeństwie. Dlatego wszystkich chętnych zapraszamy na naszą stronę internetową oraz portal facebooku i twiter gdzie można znaleźć wiele informacji na temat naszej jednostki oraz niezbędne informacje dotyczące rekrutacji do naszej służby.

 

Tekst i zdjęcia: por. Andrzej Sroczak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej