W dniu 12.04.2022r w ramach porozumienia Dyrektora Zakładu Karnego w Kamińsku z Dyrektorem Liceum Ogólnokształcącym w Górowie Iławeckim odbyła się wizyta uczniów klasy maturalnej na terenie naszej jednostki.

Założeniem tego spotkania było zapoznanie uczniów klasy maturalnej z realiami i specyfiką pracy Służy Więziennej oraz promocją naszej formacji, a w szczególności naszej jednostki, jako być może przyszłego miejsca ich pracy. W ramach spotkania młodzież miała możliwość zapoznania się ze strukturą Służby Więziennej oraz jednostki w Kamińsku. Po wygłoszonej prelekcji, uczniowie chętnie zadawali pytania dotyczące szeroko pojętej resocjalizacji oraz sposobu rekrutacji do Służby Więziennej. Mieli również możliwość zapoznania się z uzbrojenie oraz środkami przymusu bezpośredniego pozostającymi na wyposażeniu naszej formacji co wzbudziło u nich wielkie zainteresowanie. Odbyli także wycieczkę po terenie zakładu karnego gdzie mogli na własne oczy zobaczyć świat poza kratami.

 

Tekst: por. Andrzej Sroczak

Zdjęcia: por. Adam Gacura

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej