W dniu 15 listopada 2022 roku Dyrektor Zakładu Karnego w Kamińsku kpt. Piotr Korostyński spotkał się z przedstawicielami Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Bartoszycach z siedzibą w Poznaniu, Prorektorem uczelni do spraw komunikacji Panią mgr Gabrielą Babula oraz Panią Dziekan,
dr Agnieszką Walentynowicz. Spotkanie miało na celu omówienie zasad współpracy na kolejne lata
w ramach porozumienia podpisanego miedzy ww. uczelnią, a OISW w Olsztynie.

Bartoszycka uczelnia w swoich założeniach chce kształcić kadry, głównie powiązane z służbami mundurowymi , a Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach, jako jeden z nielicznych w regionie ma w swojej ofercie edukacyjnej kierunki związane z tematyką bezpieczeństwa. Są to kierunki, które doskonale wpisują się w obecnie bogatą ofertę pracy Służby Więziennej.

Przedstawicielom uczelni dziękujemy za udział w spotkaniu oraz liczymy na dalszą owocną współprace, która przyniesie obopólne korzyści, a w szczególności przysporzy naszej jednostce nowych kandydatów do służby.

 

Tekst i zdjęcia: por. Andrzej Sroczak

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej