...by ułatwić odpowiedni wybór. Wspieramy odpowiedzialne zachowania.

Prelekcja
Podczas wizyty w dniu 19.11.2021 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Górowie Iławeckim przedstawiono młodzieży specyfikę pracy w Służbie Więziennej oraz historię Zakładu Karnego w Kamińsku. Przestrzegano młodzież przed wchodzeniem w konflikt z prawem, popełnianiem wykroczeń, przestępstw co w konsekwencji prowadzi do pobytu w więzieniu. Po prelekcji, uczniowie chętnie zadawali pytania dotyczące szeroko pojętej resocjalizacji oraz sposobu rekrutacji do Służby Więziennej.

 

Jaki jest cel ?

Kształcenie młodzieży przez funkcjonariuszy Służby Więziennej przyczynia się do integracji młodych ludzi ze społeczeństwem oraz przeciwdziała negatywnym zjawiskom występującym wśród części uczniów (wzrost przestępczości, narkomania, alkoholizm itp.) Dodatkowym atutem takich zajęć jest możliwość zapoznania młodych ludzi z specyfiką służby w zakładach karnych, ponieważ wielu uczniów jest zainteresowanych pracą w mundurze.

 

Zdjęcia i tekst: por. Paweł Kasprzak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej