14 listopada w Zakładzie Karnym w Kamińsku odbyło się spotkanie z Dyrektorami Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Sztumie. Zarówno kadra penitencjarna, jak też osadzeni uczestniczący w powyższym spotkaniu, zostali zapoznani z ofertą dotyczącą aktualnych kierunków nauczania dostępnych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zakładzie Karnym w Sztumie. Zaproszeni goście przypomnieli zasady i obowiązujące procedury dotyczące kierowania osadzonych do nauczania, natomiast w trakcie rozmowy z osadzonymi przedstawili szeroki wachlarz kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz możliwości zdobycia średniego wykształcenia poprzez ukończenie liceum ogólnokształcącego. Tego typu spotkanie jednoznacznie potwierdza, iż kompleksowe i wszechstronne kształcenie dorosłych jest szansą na wzrost aktywności zawodowej i społecznej osadzonych, a tym samym znacznie zwiększa zdolność podjęcia zatrudnienia po opuszczeniu więziennych murów.

Tekst: por. J. Kamińska

Zdjęcia: por. A. Grodź

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej