Wspieramy aktywizację zawodową osób bezrobotnych i wspólnie z powiatowymi urzędami pracy wskazujemy ofertę zawodową Służby Więziennej. Umożliwiając podniesienie kwalifikacji lub przekwalifikowanie się.

8 listopada br. funkcjonariusze naszej jednostki w ramach „Strategii rekrutacyjnej Służby Więziennej” uczestniczyli w spotkaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lidzbarku Warmińskim z osobami pozostającymi bez zatrudnienia. W trakcie zorganizowanego spotkania funkcjonariusze przedstawili ofertę pracy dotyczącą naszej formacji, a w szczególności naszej jednostki. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, co potwierdza frekwencja spotkania.

Uczestnicy spotkania zadawali wiele pytań dotyczących naszej służby oraz pracy w jej szeregach, na które chętnie odpowiadaliśmy.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za tak liczny i czynny udział, a Dyrekcji PUP za profesjonalne zorganizowanie spotkania.

 

 

Zdjęcia: sierż. Łukasz Piotrowski
Tekst: por. Andrzej Sroczak      

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej