28 grudnia 2018 r. podczas III Sesji Rady Gminy Górowo Iławeckie z rąk płk. Cezarego Kosacza Dyrektora Zakładu Karnego w Kamińsku, mjr. Jarosława Witka Rzecznika Prasowego Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie oraz Bożeny Olszewskiej - Świtaj Wójta Gminy Górowo Iławeckie kpr. MarcinUziałko otrzymał odznakę „Semper Paratus”, nadaną przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Kitlińskiego.

    „Semper Paratus” nadaje Dyrektor Generalny Służby Więziennej w celu wyróżnienia funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, którzy w trakcie realizacji zadań służbowych lub w czasie wolnym od służby dokonali czynu świadczącego o ich szczególnej odwadze lub męstwie, w szczególności czynu mającego na celu ratowanie życia lub zdrowia innej osoby.
    Niewątpliwie w tę definicję doskonale wpisuje się zachowanie kpr. Marcina Uziałko, który w czasie wolnym od służby ujął sprawcę zdarzenia drogowego, który po spowodowaniu kolizji drogowej pojazdem mechanicznym próbował zbiec z miejsca zdarzenia. Jak się później okazało zatrzymany poruszał się pojazdem pod wpływem alkoholu.

     Kpr. Marcin Uziałko pełni służbę w Zakładzie Karnym w Kamińsku jako strażnik działu ochrony. Sam twierdzi skromnie, że zrobił tylko to co uważał za słuszne, to czego uczył się na kursach i ćwiczeniach w Służbie Więziennej.

Tekst i zdjęcia: mł. chor. Paweł Kuźniecow

   

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej