Ogólnopolska akcja realizowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Służbę Więzienną miała miejsce w Zakładzie Karnym w Kamińsku.

           20.07.2020 r. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Kamińsku zorganizowali zbiórkę krwi na terenie jednostki w celu promowania chęci honorowego krwiodawstwa wraz z NSZZFiPW Terenowym w Kamińsku, który zapewnił każdemu uczestnikowi posiłek regeneracyjny. Pomoc innym poprzez oddawanie krwi jest bezcenna, a także niesie ze sobą cenny dar, który może uratować nie jedno życie. Podczas akcji udało się uzyskać 10 litrów krwi, która została oddana w mobilnym punkcie poboru krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, który zawitał w Zakładzie Karnym w Kamińsku. Udział w tej szlachetnej akcji wzięli funkcjonariusze oraz pracownicy Zakładu Karnego w Kamińsku jak również koledzy z OSP w Kamińsku. Cała akcja została przeprowadzona z zachowaniem obostrzeń związanych z COVID 19 i zaleceniami GIS. Z uwagi na trwającą pandemię w kraju wywołaną COVID-19, zmalała ilość chętnych dawców krwi. Po raz kolejny funkcjonariusze Zakładu Karnego w Kamińsku pokazali, iż mimo ciężkiej sytuacji panującej obecnie w kraju potrafią zjednoczyć się w celu niesienia pomocy potrzebującym. Krew jest lekiem ratującym życie, stosowana jest u chorych, u których nie ma możliwości zastosowania alternatywnego leczenia, czerwony płyn równie potrzebny jest ofiarom wypadków, które w wyniku nagłych zdarzeniach utraciły krew niezbędną do życia.

Tekst i zdjęcia: plut.Krystian Sienkiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej