Ogólnopolska akcja realizowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Służbę Więzienną nie kończy się pomimo znoszenia konieczności noszenia maseczek ochronnych na otwartej przestrzeni. Nadal jest konieczność zasłaniania ust i nosa w galeriach handlowych czy też urzędach. Zakład Karny w Kamińsku nadal wspiera instytucje lokalne poprzez przekazywanie maseczek ochronnych. 1300 maseczek ochronnych uszytych przez osadzonych trafiły do n/w instytucji:

30 czerwca 2020 r. Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Kamińsku kpt. Janusz Siemaszko przekazał Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Lidzbarku Warmińskim Jackowi Krzywdziańskiemu 300 szt. maseczek ochronnych.

03 lipca 2020 r. Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Kamińsku mjr Dariusz Ignasz przekazał Domowi Pomocy Społecznej w Szczurkowie 500 szt. maseczek ochronnych.

03 lipca 2020 r. Zastępca Kierownika Działu Penitencjarnego mjr Piotr Ilczyszyn przekazał na ręce Pani Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Agnieszce Gorzyckiej 200 szt. maseczek ochronnych.

06 lipca 2020 r. Zastępca Kierownika Działu Penitencjarnego mjr Piotr Ilczyszyn przekazał na ręce Pani Wójt Gminy Górowo Iławeckie Bożenie Olszewskiej-Świtaj 200 szt. maseczek ochronnych.
Tekst: st. szer. Renata Mazurek

Zdjęcia: st. szer. Renata Mazurek, plut. Krystian Sienkiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej