W ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej „Resort Sprawiedliwości Pomaga” dnia 04.06.2020 r. Zakład Karny w Kamińsku przekazał kolejną partie maseczek ochronnych. Z przekazanych maseczek będą korzystać pracownicy GOPS-U w codziennej pracy. Materiał na maseczki jednostka otrzymała od  Zarządu Okręgowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Olsztynie.

Tekst: plut. Krystian Sienkiewicz

Zdjęcia: st. szer. Renata Mazurek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej