14 grudnia 2021 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Górowie Iławeckim odbyło się spotkanie w ramach psychoprofilaktyki o tematyce autoagresji u dzieci i młodzieży.

Zajęcia były prowadzone przez mł. psychologa, st. szer. Monikę Kowalską, celem przybliżenia problematyki samookaleczeń oraz mechanizmów prowadzących do ich dokonywania. Spotkanie z młodzieżą miało na celu zwiększenie świadomości szkodliwości zachowań autodestrukcyjnych dla rozwoju psychospołecznego osób w wieku dorastania. Omówiono funkcje, przyczyny oraz czynniki ryzyka występowania zachowań autoagresywnych. Najistotniejszą kwestią było rozpowszechnienie potrzeby zauważania    i reagowania na problemy, z którymi styka się w dzisiejszych czasach młodzież i uświadomienie wpływu grupy oraz jej wsparcia na dobrostan jednostki. Tematyką kończącą zajęcia było kształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz stresujących, jak i zwiększenie świadomości o potrzebie poszukiwania wsparcia wśród najbliższych oraz specjalistów, celem przeciwdziałania dokonywania zachowań autoagresywnych.

Zdjęcia i tekst: st. szer. Monika Kowalska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej