Dnia 13.10.2022 roku w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie odbył się ” X Festiwal filmów o tematyce penitencjarnej „Prison Movie”.

Też tam byliśmy.

Kolejna już edycja festiwalu z udziałem wielu znakomitych gości oraz 40 filmów z Polski i całego świata wyłoniła laureatów tegorocznego festiwalu. Delegacja naszej jednostki na czele z Dyrektorem ZK Kamińsk, płk. Markiem Sokołem również uczestniczyła w tym znakomitym wydarzeniu.

Nasz wkład w festiwal.

Trzeba również zaznaczyć, że jako jednostka również mieliśmy wkład w tegoroczny festiwal „Prison Movie”. Jednym z filmów zgłoszonych do festiwalu, który zdobył duże uznanie jury oraz został wyświetlony na uroczystej gali festiwalu, był film pt. „WOLNOŚC” nakręcony przez naszego funkcjonariusza ppor. Andrzeja Koryśko. Andrzej jest laureatem poprzednich edycji festiwalu, a w tym roku jako gość honorowy miał możliwość wygłoszenia prelekcji na temat swojego filmu i swojej pracy  w ODK Kikity skierowanej do słuchaczy i kadry ośrodka. Uczestniczył również w spotkaniu ze studentami UWM w Olsztynie gdzie opowiadał  o szeroko pojętej pracy resocjalizacyjnej związanej z programami resocjalizacyjnymi prowadzonymi w naszej jednostce, min. resocjalizacji przez muzykę czego odzwierciedleniem jest film „WOLNOSĆ”. Muzyka do filmu „WOLNOŚĆ” została nagrana przez zespół muzyczny „Alen Band” funkcjonujący w ramach programu readaptacyjnego „Odkryć świat muzyką” adresowanego do skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Kamińsku, którzy posiadają umiejętności gry na instrumencie muzycznym i chcą pogłębiać zainteresowania w tym zakresie. 

Dziękujemy organizatorom festiwalu za zaproszenie oraz miłe przyjęcie naszej delegacji, a naszemu koledze, Andrzejowi Koryśko gratulujemy uznania jakie uzyskał w oczach jury i liczymy na kolejne produkcje.   

 

Zdjęcia i tekst: por. Andrzej Sroczak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej