W Zakładzie Karnym w Kamińsku realizowany jest Rządowy Program „ Praca dla więźniów” w ramach, którego wybudowana została hala produkcyjno-magazynowa, gdzie osadzeni wykonują pracę odpłatną na rzecz kontrahenta zewnętrznego.

Docelowo w hali produkcyjno-magazynowej na pełnych etatach zatrudnionych zostanie 200 osadzonych. Osadzeni zatrudnieni w hali wykonują pracę w zakresie związanym z produkcją mebli tapicerowanych. W jednostce organizowane są kursy przyuczające do zawodu stolarza i tapicera,  co w rezultacie ułatwia osadzonym podjęcie zatrudnienia u kontrahenta. Osoby pozbawione wolności skierowane do zatrudnienia łatwiej radzą sobie na rynku pracy po odbyciu kary pozbawienia wolności, nabywają szereg umiejętności społecznych - uczą się legalnego zarabiania pieniędzy, odpowiedzialności, współpracy z innymi oraz różnych umiejętności, niezbędnych do życia zgodnego z normami społecznymi.

Administracja Zakładu Karnego w Kamińsku podejmuje również działania polegające na kierowaniu osadzonych odbywających karę w warunkach zakładu karnego typu półotwartego,  do zatrudnienia poza obrębem jednostki w systemie bez konwojenta.

W dniu 26.08.2021 r. została podpisana umowa o zatrudnienie odpłatne skazanych z firmą Pro Design Sp. z o.o. Kontrahent zewnętrzny będzie zatrudniał odpłatnie osadzonych w systemie bez konwojenta od dnia 31.08.2021 r. Zgodnie z zapisami umowy pracę wykonywać będzie 8 osadzonych na stanowisku pracownik ogólnobudowlany.

 

Tekst: rzecznik prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Kamińsku, por. Kasprzak Paweł

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej