1a7e604ceabc58944155a69ecdc3c49d5851d482.jpg

W Zakładzie Karnym w Kamińsku w 2021 roku w ramach projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ) zorganizowano dwa szkolenia kursowe:

- technolog robót wykończeniowych w specjalności malarz - glazurnik - ukończyło 10 skazanych,

- zagospodarowanie terenów zielonych z modułem: obsługa pilarek spalinowych - ukończyło 10 skazanych.

Szkolenia są bardzo istotnym elementem procesu społecznej readaptacji osób pozbawionych wolności, mającym duży wpływ na zminimalizowanie u skazanych ryzyka powrotności do przestępstwa. Nabycie przez skazanych nowych umiejętności zawodowych przyczynia się do wzrostu ich szans na wyjście z obszaru szczególnie zagrożonego wykluczeniem społecznym i powoduje płynne oraz aktywne odnalezienie się na rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej. Organizowane szkolenia kursowe cieszą się dużym zainteresowaniem wśród osób pozbawionych wolności.

Tekst i zdjęcia:

rzecznik prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Kamińsku, por. Kasprzak Paweł

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej