W dniu 11 maja br. Dyrektor Zakładu Karnego w Kamińsku por. Radosław Markuc podpisał porozumienie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Górowo Iławeckie Krzysztofem Śmiech. Porozumienie dotyczy wzajemnej współpracy w zakresie edukacji ekologicznej i szeroko pojętej readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności. Powyższe porozumienie zostało podpisane podczas uroczystego odsłonięcia tablicy „Las pamięci Jana Pawła II” oraz podczas sadzenia lasu, gdzie dyrektor jednostki wraz z delegacją brał udział.

 

Tekst i zdjęcia: sierż. Marcin Ferdycz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej