W dniu 23 listopada br. Dyrektor Zakładu Karnego w Kamińsku por. Piotr Korostyński podpisał porozumienie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Bartoszyce Zygmuntem Zbigniewem Pampuchem i Nadleśniczym Nadleśnictwa Górowo Iławeckie Waldemarem Ostrowskim. Porozumienie dotyczy wzajemnej współpracy w zakresie zatrudnienia, edukacji ekologicznej i szeroko pojętej readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności.

 

              Tekst i zdjęcia: por. Paweł Kasprzak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej