W ramach rządowego programu „Praca dla więźniów” pozyskano nowego kontrahenta zewnętrznego.

             13 marca 2018 roku w ramach programu rządowego „Praca dla więźniów” Dyrektor Zakładu Karnego w Kamińsku podpisał umowę dotyczącą zatrudnienia odpłatnego osadzonych z przedstawicielem firmy „RESTON” w Bartoszycach. Firma "RESTON" to firma kamieniarska zajmująca się obróbką kamienia naturalnego. Zawarta umowa z firmą „RESTON” jest kolejną umową z kontrahentem zewnętrznym stwarzająca możliwość zatrudnienia odpłatnego skazanych przebywających w Zakładzie Karnym w Kamińsku. Zatrudnienie odpłatne osób pozbawionych wolności wpisuje się w rządowy program "Praca dla więźniów", którego celem jest zmniejszenie kosztów systemu penitencjarnego i stworzenie skazanym szansy na skuteczną resocjalizację.

Tekst i zdjęcia: szer. Marcin Jurgielewicz
 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej