...o jednym z największych zakładów karnych w Polsce.

Podoficerka z ZK Kamińsk

W dniach 29.04.2022 roku oraz 04.05.2022 roku słuchacze Szkoły Podoficerskiej realizowanej przez Oddział Zamiejscowy w Kikitach, Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Popowie w ramach zajęć z przedmiotu „wiedza patriotyczno – historyczna” odbyli wycieczkę do miejscowości Kamińsk, gdzie obecnie znajduje się jeden z największych w Polsce zakładów karnych. Słuchacze w czasie spotkania mieli możliwość zapoznania się z historią tej jednostki umieszczonej między innymi na obeliskach znajdujących się przed budynkiem administracji zakładu karnego. Następnie funkcjonariusze weszli na teren Zakładu Karnego w Kamińsku, gdzie mogli zobaczyć jak obecnie wygląda nasza jednostka penitencjarna. Ponadto udostępniono im również kroniki będące w zbiorach jednostki, w których udokumentowana jest historia zakładu, w tym okresy trudne w dziejach polskiego więziennictwa, jakimi były bunty skazanych.

Rys historyczny 

Przed II wojną światową na terenie obecnego więzienia utworzony został poligon oraz koszary wojsk niemieckich. W czasie trwania wojny istniał tutaj największy obóz jeniecki w Prusach Wschodnich; Stalag I A Sztablack. Przez jego baraki przewinęło się około 80 tys. jeńców francuskich, 90 tys. jeńców radzieckich, 23 tys. belgijskich 40 tys. polskich, 7 tys. brytyjskich i 12 tys. jeńców włoskich. Wskutek chorób, epidemii i wycieńczenia straciło tam życie kilkanaście tysięcy żołnierzy, głównie radzieckich.

            W tym obozie, jako jeńcy po upadku Westerplatte zostali także osadzeni Polscy Żołnierze, na czele z dowódcą obrony placówki majorem Henrykiem Sucharskim i jego zastępcą kapitanem Franciszkiem Dąbrowskim.

            W 2009 roku z okazji 70-tej Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej nastąpiło odsłonięcie pamiątkowego obelisku, który został zaprojektowany przez pracowników Urzędu Gminy. Uchwała w sprawie jego wzniesienia została podjęta przez Radę Gminy Górowo Iławeckie w dniu 29 sierpnia 2008 r. Zgodnie z procedurami, projekt został zaopiniowany przez Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

            Każdego roku jest tutaj obchodzona uroczyście rocznica wybuchu II wojny światowej z udziałem kompanii reprezentacyjnej XX Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej, funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Kamińsku, Straży Granicznej oraz przedstawicieli lokalnych władz.

            W bieżącym roku w miejscu upamiętnienia zostały umieszczone tablice edukacyjne o historii tego miejsca oraz ludzi, których losy były z nim związane.

Warto pamiętać

Po zakończonym spotkaniu słuchacze Szkoły Podoficerskiej wyrazili duże zadowolenie związane z możliwością udziału w tym spotkaniu, które poszerzyło ich wiedze historyczną na temat naszej jednostki. Wiedze, która miejmy nadzieje pozostanie w nich na długi czas, bo to właśnie dzięki pamięci historycznej kształtują się narody i ich tożsamość, a historia jest nieodzownym czynnikiem wychowawczym.     

 

tekst. mjr Zdzisław Stępień, por. Andrzej Sroczak
zdj. por. Andrzej Sroczak

 

www.stablack.gorowoilaweckie.eu 

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej