W dniu 29 października 2021 r. w Zakładzie Karnym w Kamińsku odbyła się narada instruktażowo-szkoleniowa kadry służby informatycznej okręgu olsztyńskiego.

Odprawie przewodniczyli st. chor. Grzegorz Surdykowski oraz st. chor. Paweł Tatałaj. Celem narady było omówienie informacji przekazanych w ramach odprawy z Biurem Informatyki i Łączności CZSW, która odbyła się w dniach 12-15 października 2021 r. w OSSW Sucha oraz bieżących spraw realizowanych przez jednostki okręgu olsztyńskiego. W odprawie udział wzięli funkcjonariusze służby informatycznej wszystkich  jednostek organizacyjnych Służby Więziennej okręgu olsztyńskiego. Na odprawie zaprezentowano najnowsze systemy ochrony obwodowej zainstalowane w jednostce. Odprawa miała również na celu wymianę spostrzeżeń oraz doświadczeń w zakresie funkcjonowania rozwiązań zabezpieczeń elektronicznych jednostek penitencjarnych.

 

Zdjęcia i tekst:
por. Paweł Kasprzak
ppor. Adam Jasiun 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej