W Zakładzie Karnym w Kamińsku 23 marca 2022 roku odbyła się uroczysta odprawa roczna w  której wziął udział Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie ppłk Wojciech Szczudło

W Zakładzie Karnym w Kamińsku w dniu 23.03.2022roku odbyła się odprawa roczna z udziałem ppłk Wojciecha Szczudło Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie. W odprawie wzięli udział: Dyrektor Zakładu Karnego w Kamińsku por. Piotr Korostyński, Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Kamińsku ppłk Dariusz Ignasz, ppłk Tomasz Husak, mjr Marcin Tokarski. Zastępca Kierownika Działu Penitencjarnego mjr Piotr Ilczyszyn w imieniu kierowników poszczególnych działów przedstawił dane statystyczne i zrealizowane w ubiegłym roku przedsięwzięcia. Omówiono zadania służby na 2022 rok, które w szczególności dotyczyły rozbudowy naszej jednostki penitencjarnej. W trakcie odprawy Dyrektor Zakładu Karnego w Kamińsku złożył podziękowania dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników jednostki za rzetelne wykonywanie swoich obowiązków służbowych. Do tych podziękowań przyłączył się również Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie ppłk Wojciech Szczudło, podkreślając, że miniony rok był rokiem trudnym dla służby. Podziękował również za zaangażowanie w organizowaną pomoc dla Ukrainy oraz podejmowanie indywidualnych inicjatyw przez funkcjonariuszy związanych z niesieniem pomocy do obywateli Ukrainy.

 

Tekst: mjr Piotr Ilczyszyn

Zdjęcia: por. Andrzej Sroczak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej