W związku z realizacją rządowego programu „Praca dla Więźniów” w Zakładzie Karnym w Kamińsku w dniu 12 października 2018 r. Dyrektor jednostki podpisał kolejną umowę dotyczącą zatrudnienia odpłatnego osadzonych z przedstawicielem firmy „Infinite-Projekt” w Giżycku, która wykonuje prace ogólnobudowlane na terenie jednostki. Umowa stwarza możliwość zatrudnienia odpłatnego skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Kamińsku. Zatrudnienie odpłatne osób pozbawionych wolności wpisuje się w rządowy program "Praca dla więźniów", którego celem jest zmniejszenie kosztów systemu penitencjarnego i stworzenie skazanym szansy na skuteczną resocjalizację.

Tekst i zdjęcia: st. kpr. Marcin Ferdycz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej