„Sprzątanie świata" - to lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Osadzeni, uczestnicy programu Ekologia – Sprzątanie Światajak co roku wzieli udział w akcji Sprzatania Świata, która odbyła się w sobotę 21.09.2019 r. Więźniowie sprzątali kilka ulic miejscowości Kamińsk, place zabaw dla dzieci oraz tereny zalesione. Zebrane odpady zostały posegregowane oraz umieszczone w workach na śmieci z podziałem na m.in. papier, szkło, plastik. Akcja połączona była z edukacją osadzonych w zakresie właściwej segregacji odpadów. Akcje takie jak ta mają istotne znaczenie w kształtowaniu postaw proekologicznych osób pozbawionych wolności, które ze względu na pobyt w jednostce nie zawsze są świadome, co tak naprawdę dzieje się z wytwarzanymi codziennie śmieciami.

Tekst: mł.chor. Paweł Kuźniecow

Zdjęcia: kpt. Mariusz Pimpis

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej