Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie ogłasza przedłużenie terminu składania dokumentów w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym dla kandydatów do Służby Więziennej - termin składania dokumentów do 25.02.2022 roku.

I.   MŁODSZY PSYCHOLOG DZIAŁU PENITENCJARNEGO

-Zakład Karny w Kamińsku – 2 etaty (w tym: 1 – rezerwa kadrowa);

Wynagrodzenie brutto 4 420 zł./ 3 669 zł. netto.

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. Wymagane wykształcenie wyższe o kierunku „psychologia”, mile widziane doświadczenie w pracy zawodowej.

II. MŁODSZA PIELĘGNIARKA/RZ – MŁODSZY RATOWNIK MEDYCZNY AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH

-Zakład Karny w Kamińsku – 1 etat (rezerwa kadrowa).

Wynagrodzenie brutto 3 956 zł. /3 283 zł. netto.

Wykształcenie co najmniej średnie/wyższe kierunkowe, prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, posiadanie dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego „ratownik medyczny”, służba w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.

 

OFERUJEMY:

- stałą pracę,

- pewną wypłatę comiesięcznego uposażenia,

- możliwość rozwoju zawodowego,

- awanse związane z podwyższaniem uposażenia.

 

Oprócz miesięcznych uposażeń dodatkowo oferujemy:

- wypłatę raz w roku dopłaty do wczasów dla funkcjonariusza i jego członków rodziny,

- wypłatę raz w roku dopłaty do przejazdu środkami transportu publicznego dla funkcjonariusza i jego członków rodziny,

- ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby,

- wypłatę dodatkowego uposażenia w postaci nagrody rocznej,

- wypłatę raz w roku równoważnika za umundurowanie,

- nagrody uznaniowe, nagrody jubileuszowe,

- dla funkcjonariuszy przechodzących do służby stałej zasiłek na zagospodarowanie,

- dla funkcjonariuszy w służbie stałej: comiesięczny równoważnik z tytułu braku mieszkania lub uzyskanie pomocy finansowej na zakup mieszkania.

 

Więcej informacji :

 tel. 89 524 87 04, 89 761 74 91, 89 761 74 92.

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej