Nabór do Służby Więziennej


Wymagane dokumenty należy przesyłać do dnia 19 listopada 2021 r.
STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY

-Zakład Karny w Kamińsku – 30 etatów (w tym rezerwa kadrowa);

MŁODSZA PIELĘGNIARKA/RZ – MŁODSZY RATOWNIK MEDYCZNY AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH

-Zakład Karny w Kamińsku – 1 etat (rezerwa kadrowa);

MŁODSZY REFERENT DZIAŁU KWATERMISTRZOWSKIEGO

-Zakład Karny w Kamińsku – 4 etaty (rezerwa kadrowa).

MŁODSZY WYCHOWAWCA DZIAŁU PENITENCJARNEGO

-Zakład Karny w Kamińsku – 4 etaty (rezerwa kadrowa).

MŁODSZY PSYCHOLOG DZIAŁU PENITENCJARNEGO

-Zakład Karny w Kamińsku – 2 etaty (w tym: 1 – rezerwa kadrowa).

OFERUJEMY:

- stałą pracę,

- pewną wypłatę comiesięcznego uposażenia,

- możliwość rozwoju zawodowego,

- awanse związane z podwyższaniem uposażenia.

Oprócz miesięcznych uposażeń dodatkowo oferujemy:

- wypłatę raz w roku dopłaty do wczasów dla funkcjonariusza i jego członków rodziny,

- wypłatę raz w roku dopłaty do przejazdu środkami transportu publicznego dla funkcjonariusza i jego członków rodziny,

- ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby,

- wypłatę dodatkowego uposażenia w postaci nagrody rocznej,

- wypłatę raz w roku równoważnika za umundurowanie,

- nagrody uznaniowe, nagrody jubileuszowe,

- dla funkcjonariuszy przechodzących do służby stałej zasiłek na zagospodarowanie,

- dla funkcjonariuszy w służbie stałej: comiesięczny równoważnik z tytułu braku mieszkania lub uzyskanie pomocy finansowej na zakup mieszkania.

Więcej informacji :

https://www.sw.gov.pl/praca-oferta/zaklad-karny-w-kaminsku-ogloszenie-o-naborze-102021

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej