DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W OLSZTYNIE OGŁASZA PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA DOKUMENTÓW W ZWIĄZKU Z POSTĘPOWANIEM KWALIFIKACYJNYM Nr 6/2020 DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ w ZAKŁADZIE KARNYM W KAMIŃSKU

(termin składania dokumentów do 31 sierpnia 2020 r.).

STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY – 16 etatów, termin przyjęcia 2020 rok

Szczegółowe informacje w zakresie postępowania kwalifikacyjnego Nr 6/2020 można uzyskać na stronie internetowej https://sw.gov.pl/praca-oferta/zaklad-karny-w-kaminsku-przedlużony-nabor-nr-62020 jak również w Zakładzie Karnym w Kamińsku od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 pod numerem telefonu: 89 761 74 00 lub w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Olsztynie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 pod numerem telefonu: 89 524 86 81 lub 89 524 86 07.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej