17 maja bieżącego roku odbyło się spotkanie skazanych z grupy AA "Kamień" z osobami niosącymi posłanie AA do Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych. Było to już kolejne spotkanie  w ramach współpracy ze wspólnotą Anonimowych Alkoholików w Polsce.Kierując się tradycją zasad grup AA program dla jego uczestników umożliwia rozpoczęcie procesu trzeźwienia, dla wielu jest jego kontynuacją. Może stać się miejscem refleksjii analizy dotychczasowej drogi życia, w tym także przyczyn izolacji od społeczeństwa. Aktywność skazanych jest zróżnicowana. Wielu wykazuje się systematycznością i zaangażowaniem o czym świadczy coraz większa ilość osób uczestniczących w comiesięcznych spotkaniach.

Tekst i zdjęcia: st.szer. Michał Choba

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej