Międzynarodowy Dzień Jazzu został uchwalony na Konferencji Generalnej UNESCO w 2011 roku.

Cel? Zainteresować społeczność międzynarodową jazzem, jego korzeniami i odmianami. "Obchody służą zwróceniu uwagi na znaczenie tego gatunku muzyki jako ważnego środka dialogu między ludźmi, sprzyjającego poszanowaniu praw człowieka i eliminowaniu dyskryminacji społecznych" - czytamy na stronie internetowej UNESCO. W deklaracji z okazji pierwszych obchodów Dnia Irina Bokowadyrektor generalna UNESCO, napisała: "Ustanowienie Dnia Jazzu ma na celu podniesienie świadomości społeczności międzynarodowych na temat sztuki jazzu, jego korzeni, stylów i oddziaływań oraz podkreślenie znaczenia tego gatunku muzyki jako ważnego środka komunikacji społecznej".

Obchody wyznaczono na 30 kwietnia i z tej okazji skazani z Zakładu Karnego w Kamińsku dali koncert jazzowy.

 

Zdjęcia i tekst:

Rzecznik prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Kamińsku- por. Paweł Kasprzak

Wychowawca ds. zajęć kulturalno- oświatowych- mł. chor. Paweł Kuźniecow

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej