Zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa to jedno z naczelnych zadań SW. Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy służą realizacji tego zadania.

W ochronie życia i zdrowia

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Kamińsku 09 maja 2021 roku wzięli udział w akcji stowarzyszenia Mali Wielcy Ratownicy pn. adoptujfantoma, szkoląc się z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Tym razem w technologi QCPR, która pokazuje pełny feedback uciśnięć i oddechów- MEGA narzędzie dydaktyczne. W załączeniu udostępniamy również mapę miejsc, w których znajduje się defibrylator w powiecie bartoszyckim.

Zdjęcia i tekst:  por. Paweł Kasprzak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej