Ogrodoterapia w Zakładzie Karnym w Kamińsku w celu poprawy zdrowia psychofizycznego, a zatem także poprawy jakości życia.

W Zakładzie Karnym w Kamińsku od wielu lat jest realizowany program z zakresu profilaktyki pro-kryminalnym postawom aspołecznym o nazwie „Szkoła Życia”. W ramach realizacji tego programu skazani oprócz uczestnictwa w codziennych wykładach prowadzonych przez księdza kapelana dotyczących profilaktyki uzależnień mają również możliwość uprawy działek warzywnych i kwietnych znajdujących się na terenie tej szkoły.

Jak prace ogrodowe wpływają na zdrowie?

Uprawa własnego ogrodu jest jedną z najprzyjemniejszych i najpraktyczniejszych aktywności fizycznych. Pozytywnie wpływa na nasz organizm, uspokaja i minimalizuje napięcie a tym samym zmniejsza ryzyko chorób serca i zawałów. O ile trening na siłowni czy w klubach fitness można porównać z ćwiczeniami, które budują w nas sprawność fizyczną, o tyle aktywność ogrodowa zapewnia znacznie pełniejszą stymulację umysłu. Ponadto jest to aktywność fizyczna umożliwiająca skazanym zagospodarowanie czasu wolnego w konstruktywny sposób z możliwością oglądania plonów własnej pracy zarówno tych namacalnych w postaci zebranych warzyw jak i estetycznych dotyczących ogrodów kwietnych. Uprawa ogrodów wyrabia również u skazanych nawyk systematycznej pracy oraz zwiększa  w nich własną samoocenę.  Bez wahania można stwierdzić, że jest to dobry kierunek w resocjalizacji  i adaptacji skazanych do społeczeństwa.  

Tekst i zdjęcia por. Andrzej Sroczak                                                                           
 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej