Z dniem 21 lutego 2023 r. Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, na wniosek Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie płk. Wojciecha Szczudło powołał na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Kamińsku por. Radosława Markuc, który zastąpi na stanowisku z uwagi na przejście na zaopatrzenie emerytalne ówczesnego Dyrektora Zakładu Karnego w Kamińsku kpt. Piotra Korostyńskiego.

 


por. Radosław Markuc jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie - Wydział Nauk Humanistyczno - Społecznych w Olsztynie na kierunku pedagogika - resocjalizacja z socjoterapią w obszarze nauk humanistycznych i społecznych. Służbę rozpoczął pełnić 1 października 2008 r., w dziale ochrony Zakładu Karnego w Barczewie na stanowisku strażnika. Przez kolejne lata w Zakładzie Karnym w Barczewie pełnił służbę na kilku stanowiskach działu ochrony, zdobywając cenne zawodowe doświadczenie.

24 maja 2019 r. ukończył szkolenie zawodowe na pierwszy stopień oficerski w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. Dnia1 października 2019 r został mianowany na stanowisko kierownika działu ochrony, a następnie dnia 1 kwietnia 2021 r., powołany na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Barczewie. Kolejnym etapem kariery zawodowej por. Radosława Markuca było objęcie z dniem 2 czerwca 2022 r. stanowiska Dyrektora Zakładu Karnego w Dublinach.


Panu Dyrektorowi gratulujemy awansu i życzymy kolejnych sukcesów w służbie, a ustępującemu stanowisko życzymy spełnienia marzeń i realizacji planów życiowych.  
 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej