Z dniem 23 czerwca 2022 roku gen. Jacek Kitliński Dyrektor Generalny Służby Więziennej, powołał ppłk. Marka Sokoła na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Kamińsku.

Akt powołania wręczył Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie ppłk Wojciech Szczudło w obecności kadry kierowniczej jednostki.

Ppłk Marek Sokół jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończył także studia podyplomowe na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z zakresu rachunkowości, Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, oraz na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu kryminologii i zarządzania instytucją penitencjarną. Służbę rozpoczął 1 czerwca 2001 roku na stanowisku młodszego inspektora działu kwatermistrzowskiego Zakładu Karnego w Braniewie, gdzie od 2006 roku pełnił obowiązki kierownika. Od 2003 roku pełnił również służbę w dziale finansowym na stanowisku mł. inspektora, a od 2004 roku na stanowisku inspektora. Z dniem 1 marca 2017 roku został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora Aresztu Śledczego w Gdańsku, następnie dn. 24 lipca 2020 r. objął stanowisko Dyrektora Aresztu Śledczego w Elblągu. Przez kolejne lata kształcił się i doskonalił swoje umiejętności zawodowe. Wśród wielu specjalistycznych kursów ukończył min. studia w zakresie „Executive Master of Buisiness Administration” w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie.

Witając nowego dyrektora załoga zakładu karnego życzy dalszych sukcesów zawodowych oraz satysfakcji i powodu do dumy z kierowania Zakładem Karnym w Kamińsku.

 

Tekst i zdjęcia: mjr Piotr Ilczyszyn

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej