ZASADY ORGANIZACJI WIDZEŃ W OKRESIE WZMOŻONEGO REŻIMU EPIDEMIOLOGICZNEGO ZWIĄZANEGO Z COVID-19

ZASADY ORGANIZACJI WIDZEŃ W ZAKŁADZIE KARNYM W KAMIŃSKU W OKRESIE WZMOŻONEGO REŻIMU EPIDEMIOLOGICZNEGO ZWIĄZANEGO Z COVID-19, W ZWIĄZKU Z OGRANICZENIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ART.247 KKW

I. Zasady ogólne.

1. Widzenia będą odbywały się w każdy czwartek, piątek i niedziele w godzinach 8001600.

2. Widzenie trwa 60 minut. W tym samym dniu udziela się tylko jednego widzenia.

3. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

4. Osadzeni sprawujący stałą pieczę nad dzieckiem do lat 15 mają prawo do dodatkowego widzenia.

5. Nie udziela się widzeń w formie nagród i ulg.

6. Widzenia realizowane są w wydzielonym pomieszczeniu budynku sali widzeń.

7. Widzenie będzie udzielone za zgodą Dyrektora na pisemne zgłoszenie osadzonego wskazującego osoby biorące udział w widzeniu (również osoby niepełnoletnie). Po uzyskaniu zgody na widzenie administracja jednostki każdorazowo, co najmniej jeden dzień przed terminem widzenia telefonicznie lub za pomocą poczty mailowej, poinformuje osoby odwiedzające w celu potwierdzenia widzenia. Dopuszcza się możliwość zainicjowania widzenia przez osoby odwiedzające poprzez kontakt telefoniczny lub wskazany adres e-mail ( tel. 89-761-74-04, 89-761-74-82, e-mail: widzenia_kaminsk@sw.gov.pl. )

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej