16.01.2019r. po raz trzeci w Zakładzie Karnym w Kamińsku został zorganizowany wykład historyczny dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w tutejszej jednostce. Uczestnikami spotkania były osoby chętne oraz uczestnicy programu edukacyjno- readaptacyjnego „Z historią na Ty”. Wykład został przeprowadzony przez pracowników Olsztyńskiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej- Krzysztofa Kierskiego i Michała Ostapiuka. Tematyka spotkania dotyczyła życia codziennego żołnierza polskiego w wojnie obronnej w 1939 roku oraz życia codziennego partyzantów podziemia niepodległościowego. Podczas wykładu skazani podjęli dyskusję związaną z poruszanymi kwestiami. Niezwykle interesujące okazały się wspomnienia żołnierzy i partyzantów, które dotyczyły codziennego życia w okresie II Wojny Światowej. Udział w programie ma na celu kształtowanie u skazanych postaw i wartości patriotycznych jak również tworzenie własnej tożsamości narodowej. Osoby pozbawione wolności uczestnicząc w zorganizowanym wykładzie mogę zdobywać wiedzę historyczną i poszerzać własne zainteresowania.

Test: szer. Małgorzata Falba

Zdjęcia: mł. chor. Andrzej Butwiło

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej