W dniu 21 kwietnia 2022 roku na Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie odbyło się spotkanie funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Kamińsku ze studentami wydziału prawa, kryminologii i bezpieczeństwa wewnętrznego.

Opowiadaliśmy o naszej pracy.

Było to kolejne ze spotkań mające na celu przybliżenie, tym razem studentom UWM specyfiki i realiów pracy w Służbie Więziennej. W trakcie spotkania studenci mieli możliwość obejrzenia dwóch filmów przedstawiających naszą formację. Ponadto wyświetlona została prezentacja, która opisywała między innymi sposób i etapy rekrutacji, oraz kryteria jakie powinien spełniać kandydat ubiegający się o przyjęcie do Służby Więziennej. Służby, która jak pokazuje kolejne ze spotkań jest służbą atrakcyjną i budzącą dużą ciekawość wśród młodych ludzi. Dowodem na to były liczne pytania kierowane w stronę więzienników. Dyskutowane kwestie dotyczyły w szczególności możliwości i korzyści jakie oferuje im nasza formacja, procesu rekrutacji, ale także realiów naszej codziennej pracy w bezpośrednim kontakcie ze skazanymi. Zainteresowanie tematyką spotkania było duże, o czym świadczyć może frekwencja, którą przedstawiają zdjęcia zawarte w artykule. 

 

Zdjęcia: sierż. sztab. Łukasz Glibowski

Tekst: por. Andrzej Sroczak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej