Funkcjonariusze i osadzeni Zakładu Karnego w Kamińsku jak co roku, wzięli aktywny udział w bożonarodzeniowej akcji dobroczynnej polegającej na zbiórce słodyczy, które w dniu 21.12.2018r przekazano dzieciom przebywającym w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo Wychowawczej im. Janusza Korczaka w Bartoszycach. Osadzeni, osoby ich odwiedzające, funkcjonariusze i pracownicy cywilni, uczestniczący w zakupach dokonywanych na terenie jednostki, mieli możliwość przekazania dowolnej liczby artykułów z których utworzono paczki świąteczne. Przedstawiciele Zakładu Karnego w Kamińsku, z-ca Dyrektora mjr Wojciech Szczudło oraz koordynator akcji, wychowawca d/s kulturalno – oświatowych i sportu mł.chor. Paweł Kuźniecow udali się do Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej im. Janusza Korczaka w Bartoszycach i na ręce Pani Dyrektor Danuty Bill przekazali przygotowane paczki świąteczne, które z pewnością osłodziły świąteczny czas jej wychowankom. Cykliczność powyższej akcji pokazuje, iż tego typu przedsięwzięcie cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród osadzonych, ich rodzin jak też funkcjonariuszy a uśmiech dzieci obdarowanych paczkami jest najpiękniejszym darem w tym szczególnym dniu, jakim jest Boże Narodzenie.

Tekst: por. J. Kamińska

Zdjęcia: mł.chor. P. Kuźniecow

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej