Na terenie Zakładu Karnego w Kamińsku miały miejsce dwa zdarzenia bezpośrednio zagrażające porządkowi i bezpieczeństwu jednostki. W pawilonie mieszkalnym wybuchł pożar. Rozprzestrzeniające się zadymienie zmusiło do podjęcia decyzji o ewakuacji oddziału mieszkalnego. Ponadto konwój jednostki został napadnięty i próbowano odbić osadzonego. Takim scenariuszem rozpoczęto ćwiczenia obronno-ochronne odbywające się w jednostce.

Współdziałanie służb

Manewry odbyły się przy współudziale Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach, Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach, dzięki czemu funkcjonariusze mogli doskonalić swoje umiejętności w nagłej, niebezpiecznej sytuacji kryzysowej.

Niezwłoczne działania ratowniczo - gaśnicze

Elementem ćwiczeń była symulacja pożaru oddziału mieszkalnego, gdzie przeprowadzono sprawną akcję poszukiwawczo - ratowniczą. Po ewakuacji wszystkich osób z terenu zagrożenia, dokładnie przeszukano teren w warunkach wysokiego zadymienia, skąd ewakuowano rannych oraz nieprzytomnego poszkodowanego. Następnie przeprowadzono akcję ratowniczo – gaśniczą, po której ewakuowany budynek mógł powrócić do wykonywania codziennych obowiązków służbowych.

Napad na konwój

Kolejnym epizodem, który został przećwiczony przy współudziale Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach oraz Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Bartoszycach i Ochotniczej Straży Pożarnej był napad na konwój oraz próba odbicia osadzonego. W trakcie próby odbicia osadzonego i wymiany ognia, ranny został kierowca wchodzący w skład konwoju w skutek czego pojazd operacyjny uległ wypadkowi. Dzięki skutecznej akcji zarówno funkcjonariuszy Służby Więziennej wchodzących w skład konwoju, jak i również funkcjonariuszy Policji próba odbicia osadzonego okazała się daremna, a sprawcy zostali obezwładnieni. Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone aby umożliwić bezpieczne przeprowadzenie akcji ratunkowej.

Agresywni osadzeni na polu spacerowym

Po sprawnie zażegnanej sytuacji kryzysowej, dowódca zmiany otrzymał informację o kolejnym zdarzeniu, w którym osadzeni wykorzystując trwające zamieszanie, w związku z prowadzoną akcją, odmówili zejścia z pola spacerowego. Po nieudanych rozmowach z negocjatorem, do akcji wkroczyła grupa uderzeniowa, która używając środków przymusu bezpośredniego skutecznie zneutralizowała nieposłuszeństwo osadzonych.

Najważniejszym celem przeprowadzenia tego rodzaju ćwiczeń jest stałe podnoszenie sprawności i skuteczności działań w sytuacjach zakłócenia porządku lub bezpieczeństwa jednostki penitencjarnej. Jest to również świetna okazja do zweryfikowania przyjętych rozwiązań oraz procedur postępowania. Nieoceniona jest także sposobność na doskonalenie posługiwania się sprzętem specjalnym stanowiącym wyposażenie służb oraz środkami przymusu bezpośredniego i sprzętem ppoż.

 

Teskt: ppor. Marcin Ferdycz

Zdjęcia: chor. Marcin Strzeszewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej