W dniu 13 lipca 2023 r. na terenie Zakładu Karnego w Kamińsku odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń oraz awansów na wyższe stopnie służbowe. Po raz pierwszy w historii Zakładu Karnego w Kamińsku, uroczystość odbyła się z udziałem sztandaru jednostki.

Dyrektor jednostki, por. Radosław Markuc, gratulując awansowanym funkcjonariuszom wskazał, że nadanie wyższego stopnia służbowego podkreśla zdobyte przez funkcjonariusza: wiedzę, umiejętności i doświadczenie. Ponadto skierował słowa podziękowania dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Zakładu Karnego w Kamińsku za trud i zaangażowanie w wykonywanie codziennych obowiązków służbowych. 
W czasie uroczystej odprawy odczytany został listu P. Michała Wosia, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Dyrektor podkreślił znaczenie słów wiceministra, przypominając o roli Służby Więziennej dla zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i Jego Obywateli. Przypomniał również, że zarówno wysiłki podejmowane na rzecz modernizacji więziennictwa jak też wsparcie niedawnej inicjatywy ufundowania sztandaru przez społeczeństwo, świadczą o zaufaniu i wdzięczności za trud codziennej służby.

 

Tekst : ppor. Marcin Ferdycz

Zdjęcia: st. szer. Monika Karbowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej