W Radio Olsztyn w audycji „Wieczór z kulturą” była prezentowana piosenka „Samotnik” autorstwa i kompozycji skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Kamińsku.

 Zespół „Alien Band” został założony w  2012 roku i adresowany jest do skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Kamińsku posiadających umiejętności gry na instrumencie muzycznym oraz chcących pogłębiać zainteresowania w tym zakresie.  Próby zespołu muzycznego w ramach programu readaptacyjnego „Odkryć świat Muzyką” są wstępem do tworzenia kompetencji będących gwarantem skutecznej resocjalizacji. To przede wszystkim racjonalne wypełnienie czasu wolnego w izolacji więziennej.

Pierwszy rok istnienia zespołu polegał na poszukiwaniu stylu oraz oryginalnego brzmienia, natomiast muzyka opierała się głównie na odtwarzaniu coverów polskich znanych utworów. Następne lata działalności zespołu odzwierciedliły się we własnej twórczości, a co za tym idzie w udziale w ogólnopolskich i międzynarodowych przeglądach sztuki więziennej. Warto podkreślić, że zespół wielokrotnie koncertował  na żywo w Zakładzie Karnym w Kamińsku. Obecnie skazani tworzą i nagrywają autorskie piosenki, głównie  w stylu popowo-rockowym (np. piosenka „Samotnik”) do planowanej płyty muzycznej, jako zwieńczenie  działalności zespołu.

 

Zdjęcie i tekst: ppor. Andrzej Koryśko

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej