Osobom pozbawionym wolności w Zakładzie Karnym w Kamińsku, które ze względu na charakter popełnionego przestępstwa nie mogą świadczyć pracy poza obrębem jednostki penitencjarnej, stworzono nowe możliwości zarobkowania, nabywania umiejętności i doświadczenia zawodowego w działającej już od 26 listopada 2019 r. hali produkcyjnej.

                Dzierżawiący hale kontrahent zewnętrzny aktualnie zatrudnia 64 osoby pozbawione wolności w pełnym wymiarze czasu pracy. Zatrudnieni osadzeni wykonują prace związane z produkcją mebli tapicerowanych. Docelowo planowane jest zatrudnienie 200 osadzonych na 200 pełnych etatach odpłatnych. Osadzeni w tej liczbie do zatrudnienia kierowani są etapowo, co kwartał pierwsza pięćdziesięcioosobowa grupa zatrudnionych zwiększana jest o kolejne 50 osób skierowanych do pracy. Kontrahent pozytywnie ocenia współpracę w zakresie zatrudniania osób pozbawionych wolności, wyraża zadowolenie z zaangażowania i jakości wykonywanej pracy przez zatrudnionych osadzonych. Od dnia 5 lutego w ramach FPPoPP w Zakładzie Karnym w Kamińsku realizowany będzie kurs zawodowy o profilu tapicer i stolarz meblowy. Osoby , które ukończą kurs będą miały możliwość podjęcia zatrudnienia odpłatnego zgodnie z profilem kształcenia. Zatrudnieni osadzeni na hali wykazują spore zainteresowanie podjęta pracą, chętnie nabywają nowe umiejętności i doświadczenie zawodowe. Twierdzą, że w znaczny sposób umożliwi im to odnalezienie się na rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

Tekst i zdjęcia: st. szer. Renata Mazurek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej